Phone :

+98 21 776 423 13

از زمان اولین کامیون در دنیا سوالاتی درباره اینکه واقعا اولین بار چه زمانی بوده وجود دارد
این موضوع ربط خیلی زیادی به این دارد که کلمه تراک (کامیون )از کجا آمده سوابقی وجود دارد که نشان می دهد فرمانده توپخانه فرانسوی به نام کاگ نات تراکتوری ساخت که با نیروی بخار کار می کرد وبرای کشیدن توپ های سنگین ارتشی در سال ۱۷۶۹ مورد استفاده قرار می گرفت.

s_111219919

همچنین موتور های بخار بزرگ تراکتورها برای کشیدن درشکه ها و واگنها به وجود آمدند.

s_211219943

ولی این وسیله های حمل و نقل اولیه ناکارآمد بوده و بزودی به بازیچه های افراد توانگر تبدیل شدند تا اواسط قرن نوزدهم همچنان اسب کارامد ترین وسیله حمل ونقل جاده ای بود با ظهور موتورهای درون سوز توسط ان ای اوتو در سال ۱۸۷۶ این روند تغییر کرد

s_3112191233

در طول چند سال بعد از ان تعمیر کار های دوره گرد و صنعت گران از گوشه و کنار دنیا این موتورهای جدید را با آغوش باز پذیرا شدند.

 

s_4112191316

در سال ۱۸۹۲ چارلز دوریه و سیله ای ساخت که بسیاری معتقد بودند که اولین وسیله نقلیه آمریکایی است که با بنزین کار میکرد.

s_511219145
سال بعد کمپانی مینتون موتور کریج ادعا کرد که اولین واگن حمل بنزین راساخته است.

s_6112191437

با شروع قرن جدید بدنه اکثر کامیون ها تفاوت چندانی با واگن های تغییر شکل یافته نداشت اغلب نیرو را بازنجیر به چرخها می فرستادند و برخی به وسیله ابتدائی به نام تریلر هدایت می شدند
چرخها که توقه های فلزی ساده با تکه ای لاستیک سخت چسبیده به آن بودند بر مشکلات این کار می افزودند
راننده ها مجبور بودند تا در هوای بارانی پشت فرمان بنشینند و با مشکلات دسته و پنجه نرم کنند .

s_7112191559

راندن کامیون های اولیه چندان تجربه بی درد سری نبود
آنچه که مهم است وقتی اولین بار کامیون ها آماده بهره برداری شدند هدف فقط حمل بار بود و الزاما برای راننده آسایشی به همراه نداشت و این دقیقا کاری بود که وسایل حمل و نقل اون زمان انجام میدادند
کامیون ها برای حمل محمولات نیاز به انرژی داشتند چیزی که تهیه آن برای موتورهای گازی اولیه مشکل بود در مقایسه خطوط راه آهن بیش از آن انرژی داشتند که به سلطه ده ساله خود به عنوان سلطان حمل و نقل مسافتهای طولانی ادامه دهند ولی جدی ترین رقیب کامیونهای اولیه گازی کامیونهایی بودند که بوسیله الکتریسیته به حرکت در می آمدند.

s_911219305

s_8112191641

 

وقتی اولین کامیونها ساخته شدند از قبل تعیین نشده بود که اول بنزینی باشند و بعد دیزلی گردند برای همین کامیونهایی که با نیروی الکتریسیته و بخار هم کار میکردند به وجود آمدند
از مشکلات حل ونقل با نیروی بخار وجود دیگهای بخار و چند نفر به عنوان راننده احتیاج داشتند این خودروها می بایست مخزنی پر از آب به عنوان سوخت میداشتند که همیشه می بایست پر می بود
کامیون های نوظهور الکتریکی جلو تر از زمان خود بودند ولی باتری های بزر گ آنها به شدت دست و پاگیر بود
باتری های سربی بزرگ با مقدار خیلی زیادی اسید کامیونی بی صدا به وجود آورده بودند ولی برای استفاده های کلی در جاده ها و مسیرهای طولانی باید دوباره شارژمیشدند که مشکل بزرگی بود
با این حال در آن دوران برای بسیاری از افراد انتخاب بین گازیا الکتریسیته مطرح نبود بلکه ترجیح میدادند از ماشین یا اسب استفاده کنند .

s_10112193040

بالاخره معلوم شد که کامیونهای بنزینی نسبت به اسب با واگن حمل بار هزینه کمتری دارد با وجود اینکه واگن هایی که با اسب حرکت می کردند برای رقابت باوسایل حمل و نقل بنزینی به تقلا افتاده بودند حاظر نبودند بدون مبارزه عقب نشینی کنند یکی از راههای که رانندگان واگن سعی می کردند از آن استفاده کنند این بود که واگن ها را به سمت عقب هدایت کنند طوری که با رادیاتورکامیون برخورد کنند و کامیون رو از کار بندازند چون در آن زمان رادیاتور قسمت بسیار حساسی از کامیون ها محسوب میشدند
این کامیونهای تازه وارد با آنکه ، کند ،سنگین و ابتدایی بودند ثابت کردند که آمده بودند که بمانند .
s_11112193149